MDMP“§ñ 
.¸X! ä ð # à ¤ è. ” öá ¨ H 8 ¼ T ô ì Œ3 ˜ x5 %
98 6 Lw° xÎY T × „ m‹XÐ Æ Ú Ú Ú 
Ð ÄÿÿÿM i t t e l e u r o p ä i s c h e Z e i t
 M i t t e l e u r o p ä i s c h e S o m m e r z e i t  Äÿÿÿ1 0 . 0 . 1 4 3 9 3 . 0 ( r s 1 _ r e l e a s e . 1 6 0 7 1 5 - 1 6 1 6 ) d b g c o r e . a m d 6 4 , 1 0 . 0 . 1 4 3 2 1 . 1 0 2 4 '>)ÕÔ' @ Áã+ Ð DT   pÝ (·ÿ ØH “Ö Ð Y  ðÝ ˆöÙ x O& Ð ä] Ü* pÞ ØÀë (? ©‰ Ð ´b  & Þ h¾ ˜A ‚` Ð „g  ÐÞ ˜ú0 h *¿ Ð Tl h ðÞ hùP ˜ þ« Ð $q  0ß ˆ÷Á x ré Ð ôu L À 8ò
È
®Ž Ð Äz @/ À ¨ì;
X %´ Ð ” è# €À hí‰ ˜ I Ð d„ 4 Á (Œ÷$ Øs ™j Ð 4‰  @Á ¸ñ% H És Ð Ž Ä- `Á Xí8% ¨ ZH Ð Ô’ Ô' €Á ˜½X% hB ( Ð ¤— ä'  Á ¨ñx% X Âr Ð tœ ô(  ÀÁ Øù˜% ( "à РD¡ T àÁ ¸% ø= à Ð ¦ ¤"  ˆ÷Ø% x aÂ
Ð äª ¸$ à Øúñ0 ( ¹F Ð ´¯ Ü à ¨ö.2 X Q"
Ð „´ l"  €Ä (þ‚7 Ø Z½ Ð T¹ à#  Ä (û¢7 Ø ¥ Ð $¾ Ì ÀÄ (öÂ7 Ø šß Ð ô l àÄ ˆùâ7 x ÷¬ Ð ÄÇ 8' Å hø9 ˜ ‚ Ð ”Ì <% @Å 8û09 È º[ Ð dÑ S €ÚÚ¤Ó'D´W6 ½ïþ 

  @ Eü ‡` â·W‚6 ½ïþ 
g 98
g 98?  " 4Ö `A lCü °
ªK )š‰WÂ6 ½ïþ 
98
98?  % VÖ `A ”Bü Ð! û¿" Á™ÏW7 ½ïþ 
» 98
» 98?  ' {Ö `A ,@ü   yý ᙉWR7 ½ïþ 
98
98?  $ ¢Ö `A ²Cü
f
™‰W–7 ½ïþ 
98
98?  % ÆÖ `A ŠCü à 2Y
G›‰WÜ7 ½ïþ  98
98?  # ëÖ `A ‡Eü  û |š‰W8 ½ïþ 
98
98?  $ × `A wCü Ù ÏX¥Wb8 ½ïþ 
R 98
R 98?  # 2× `A ÇBü € : L˜‰W¤8 ½ïþ 
98
98?  $ U× `A nBü P ¿ß µ—‰Wè8 ½ïþ 
98
98?  % y× `A ØAü ?Š C›‰W.9 ½ïþ 
98
98?  # ž× `A ½Cü @ @¯ ¼š‰Wp9 ½ïþ 
98
98?  " Á× `A JBü #ó !›‰W°9 ½ïþ 
98
98?  & ã× `A ”Cü P 7) ïk‘Wø9 ½ïþ 
 98
 98?  # Ø `A HBü à „/ X W:: ½ïþ 
3 98
3 98?  # ,Ø `A 'Cü à › 0›‰W|: ½ïþ 
98
98?  " OØ `A .Eü p ±Ÿ KœÏW¼: ½ïþ 
» 98
» 98?  " qØ `A ZEü p, -=- O™ÏWü: ½ïþ 
» 98
» 98?  $ “Ø `A ¶Bü   9º W@; ½ïþ 
98
98?  - ·Ø àA ZCü ð ­£ ÏW–; ½ïþ 
» 98
» 98?  % äØ `A ½Bü À 3
¤—‰WÜ; ½ïþ 
98
98?  & Ù `A ÈCü €Pø|S?›ÏW$< ½ïþ 
» 98
» 98?  $ /Ù `A iBü ¢œ <›‰Wh< ½ïþ 
98
98?  % SÙ `A ÚAü  m à÷n u›ÏW®< ½ïþ 
» 98
» 98?  , xÙ `A ÑAü À óö š‰W= ½ïþ 
98
98?  % ¤Ù `A ÂCü Iÿ ˜‰WH= ½ïþ 
98
98?  $ ÉÙ `A ÙAü ð !î —›‰WŒ= ½ïþ 
98
98?  + íÙ `A ~Bü 
Z~
“˜‰WÞ= ½ïþ 
98
98?  # Ú `A Aü € Âx ˜‰W > ½ïþ 
98
98?  % ;Ú `A ÖAü @ ­z p›‰Wf> ½ïþ 
98
98?  $ `Ú `A Eü   =· p™‰Wª> ½ïþ 
98
98?  # „Ú `A Ò?ü 0 Ý 㚉Wì> ½ïþ 
98
98?  " §Ú `A Ì?ü ° Yd Þš‰W,? ½ïþ 
98
98?  & ÉÚ `A ÅAü ° ðï F›‰Wt? ½ïþ 
98
98?  # ïÚ `A yAü p # D›‰W¶? ½ïþ 
98
98?  $ Û `A Aü 0 0 ›‰Wú? ½ïþ 
98
98?  # 6Û àA xAü ° ¼ Ç›‰W<@ ½ïþ 
98
98?  & YÛ `A J@ü P Fi u˜‰W„@ ½ïþ 
98
98?  $ Û `A ´?ü ` ùÐ Š™‰WÈ@ ½ïþ 
98
98?  # £Û `A *Cü ° AU ±™ÏW
A ½ïþ 
» 98
» 98?  " ÆÛ `A "Eü ð p½ ‘™‰WJA ½ïþ Ñ @½*
98?  $ èÛ `A Æ2ü  Ö ð™‰WŽA ½ïþ 
98
98?  ) Ü `A È=ü `+ µ+ p˜‰WÜA ½ïþ 
98
98?  " 5Ü `A á?ü à =˜‰WB ½ïþ 
98
98?  " WÜ `A Ê@ü ð ~:
E™‰WB ½ïþ 
98
98?  ! yÜ `A €@ü À ¦R I˜‰WšB ½ïþ 
98
98?  , šÜ `A Ú>ü ` ¨ 噉WîB ½ïþ 
98
98?  $ ÆÜ `A Ê>ü Ð ãI
WZW2C ½ïþ  2 ov?  % êÜ `A É>ü   6 ›‰W°C ½ïþ 
98
98?  $ Ý `A ö(ü _t @ZWôC ½ïþ  2 ov?  ( 3Ý `A Þ(ü Ð il ›‰WxD ½ïþ 
98
98?  [Ý `A >ü p J ¨ï%U´D ½ïþ Í Í?  3 {Ý `A Ì;ü € %ò ZW
E ½ïþ  2 ov?  , ®Ý `A ®;ü Ð Ÿ# ZW^E ½ïþ  2 ov?  ( ÚÝ `A w;ü Ð ™è +=WâE ½ïþ  )"'Æ )"'Æ?  ( Þ @ ÊR  ­
 '=WfF ½ïþ  4$'Æ 4$'Æ?  * *Þ @ BEü € è 盉WDG ½ïþ 
98
98?   TÞ `A d0ü ì Nš‰W€G ½ïþ 
98
98?  # tÞ `A ‰$ü ð V¢ ›‰WÂG ½ïþ 
98
98?  # —Þ `A Ñ5ü ' ·á' “˜‰WH ½ïþ 
 98
98?  % ºÞ `A žAü À ç ±žÏWüH ½ïþ 
» 98
» 98?  $ ßÞ `A @Aü À ÿ< š‰W@I ½ïþ 
98
98?  $ ß `A ü ` t
 T›‰W„I ½ïþ 
98
98?  $ 'ß `A Úü   ¹l !›‰WÈI ½ïþ 
98
98?  $ Kß `A f?ü € C Mš‰W J ½ïþ 
98
98?  # oß `A Aü
Ñ£
›š‰WNJ ½ïþ 
98
98?  # ’ß `A Ùü à >Z y›‰WJ ½ïþ 
98
98?  # µß `A 4ü   g ®›‰WÒJ ½ïþ 
98
98?  % Øß `A :ü   úG ˜‰WK ½ïþ 
98
98?  % ýß `A ý;ü ` â² :›‰W^K ½ïþ 
98
98?  & "à `A <ü   v. ˆš‰W¦K ½ïþ 
98
98?  % Hà `A <ü ·Ú ^š‰WìK ½ïþ 
98
98?  % mà `A ’@ü € Mî {›‰W2L ½ïþ 
98
98?  # ’à `A ™?ü P ãs ¬˜‰WtL ½ïþ  98 98?  $ µà `A y8ü ð ð –™‰W¸L ½ïþ 
98
98?  # Ùà `A š=ü ° ¼N È™‰WúL ½ïþ 
98
98?  ! üà `A æ>ü  êŸ =™‰W8M ½ïþ 
98
98?  # á `A t9ü @ 2Û  ÏWzM ½ïþ 
» 98
» 98?  % @á `A ë>ü ` c’ ™ÏWÀM ½ïþ 
» 98
» 98?  % eá `A Ô>ü Ð jº Q›‰WN ½ïþ 
98
98?   $ Šá `A [:ü À eš‰WJN ½ïþ 
98
98?   $ ®á `A ú9ü   _˜ 4›‰WŽN ½ïþ 
98
98?   $ Òá `A 1 V5ü € IÕ O›‰WÒN )Aü Ð Ôø ³›‰WðN 0<ü ` Öè N›‰WO ú/ü ` ñ q›‰W(O V5ü € IÕ O›‰WBO )Aü Ð Ôø ³›‰W`O 0<ü ` Öè N›‰W~O ú/ü ` ñ q›‰W˜O ò:ü ° ¶Ì ¥š‰W²O G8ü   m’ 'š‰WÐO ™6ü À ûA ›‰WîO Z(ü .Õ Wš‰W
P "4ü À nþ Þš‰W(P ü À
dz
&š‰W<P u'ü  {h n™‰WZP „5ü ° Q/ ¡—‰WtP 84ü ÜV F›ÏWŽP B5ü P Í Ö›ÏW¬P Aü
Ñ£
›š‰WÈP 0<ü ` Öè N›‰WâP O4ü Ý6 Š™‰WüP )Aü Ð Ôø ³›‰WQ K3ü ` æû Àš‰W4Q 5ü ð gŒ ’š‰WRQ »:ü p gC ?ZWpQ ²?ü 0 @½ Á—‰W˜Q º:ü ° ý¬ ¨›‰W¶Q ò:ü ü e›‰WÒQ (?ü ¶N 虉WðQ ¶:ü à Ê T›‰W R ®:ü ð Í… Œ›‰W&R æ4ü À Þ… K˜‰WDR Œ5ü P ™ ™‰W`R ]9ü € ) œ‰W~R û9ü   ’¥ y›‰WœR ¯7ü 0 ƒ›‰W¸R *9ü € ¸‹ ¼—‰WÖR _7ü €  À—‰WðR ‚Aü ` §J ˜‰W S äBü B úXC Ö™‰W&S ú/ü ` ñ q›‰WDS »7ü @ Š% ’›‰W^S 7ü  S¬ U›‰WzS )Aü Ð Ôø ³›‰W”S ?ü à < V›‰W²S G8ü ô S›‰WÐS 9ü € «- Gš‰WîS <ü ð ÒI !™‰W
T t!ü P4 n/4 Ù˜‰W*T  Zb t ÿ  ÿÿþÿÿ  ¥ PÍ F¿  ,ð %¼ e`˜ 
”" ô ޏŽÉ ´
¤)" †· SƒÐ| 8"ˆÍ€jmB 
”" ô ðl¨ ÷ü ° ͯ„ r·— `e% c .W µ& M +Š q=fÙÔb¬üà´lÞq‡» ^( 7G x¿¯lç1 „ D «t™ ž2Ë jì| a€ ù5$ ^ ‹ Õ ÷ eúÀùJ ]++ o
p
åq# tR + ùq “=t « €ø@ÆÊ Ùã )å
ƒ  f2 P©' €„ °± 0ƒ à?.   €ˆ! °ˆ2 JE ðð8 €ˆ! ð[ @— @— €ˆ! °ˆ2 f C : P r o g r a m F i l e s B i t c o i n C o r e B i t c o i n b i t c o i n - q t . e x e : C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 n t d l l . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 k e r n e l 3 2 . d l l D C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 K E R N E L B A S E . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 a p p h e l p . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 a d v a p i 3 2 . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 m s v c r t . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 s e c h o s t . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 r p c r t 4 . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 c r y p t 3 2 . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 u c r t b a s e . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 m s a s n 1 . d l l : C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 g d i 3 2 . d l l B C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 g d i 3 2 f u l l . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 u s e r 3 2 . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 w i n 3 2 u . d l l : C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 i m m 3 2 . d l l : C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 o l e 3 2 . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 c o m b a s e . d l l P C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 b c r y p t P r i m i t i v e s . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 o l e a u t 3 2 . d l l B C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 m s v c p _ w i n . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 s h e l l 3 2 . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 c f g m g r 3 2 . d l l N C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 w i n d o w s . s t o r a g e . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 p o w r p r o f . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 s h l w a p i . d l l L C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 k e r n e l . a p p c o r e . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 S H C o r e . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 I P H L P A P I . D L L > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 p r o f a p i . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 w s 2 _ 3 2 . d l l : C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 w i n m m . d l l B C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 W I N M M B A S E . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 b c r y p t . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 c r y p t s p . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 r s a e n h . d l l B C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 C R Y P T B A S E . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 u x t h e m e . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 d w m a p i . d l l : C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 m s c t f . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 c l b c a t q . d l l H C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 d a t a e x c h a n g e . d l l : C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 d 3 d 1 1 . d l l : C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 d c o m p . d l l 8 C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 d x g i . d l l N C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 t w i n a p i . a p p c o r e . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 m s c o r e e . d l l x C : W i n d o w s M i c r o s o f t . N E T F r a m e w o r k 6 4 v 4 . 0 . 3 0 3 1 9 m s c o r e e i . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 v e r s i o n . d l l ~ C : W i n d o w s M i c r o s o f t . N E T F r a m e w o r k 6 4 v 4 . 0 . 3 0 3 1 9 p e r f c o u n t e r . d l l 6 C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 p d h . d l l P C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 M S V C R 1 2 0 _ C L R 0 4 0 0 . d l l N C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 a s p n e t _ c o u n t e r s . d l l ~ C : W i n d o w s M i c r o s o f t . N E T F r a m e w o r k 6 4 v 4 . 0 . 3 0 3 1 9 a s p n e t _ p e r f . d l l ~ C : W i n d o w s M i c r o s o f t . N E T F r a m e w o r k 6 4 v 2 . 0 . 5 0 7 2 7 a s p n e t _ p e r f . d l l Ø C : W i n d o w s W i n S x S a m d 6 4 _ m i c r o s o f t . v c 8 0 . c r t _ 1 f c 8 b 3 b 9 a 1 e 1 8 e 3 b _ 8 . 0 . 5 0 7 2 7 . 9 2 6 8 _ n o n e _ 8 8 e 0 d e 6 1 2 f a d f b 3 8 m s v c r 8 0 . d l l 6 C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 n s i . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 r a s m a n . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 t a p i 3 2 . d l l ò C : W i n d o w s W i n S x S a m d 6 4 _ m i c r o s o f t . w i n d o w s . c o m m o n - c o n t r o l s _ 6 5 9 5 b 6 4 1 4 4 c c f 1 d f _ 6 . 0 . 1 4 3 9 3 . 0 _ n o n e _ 2 d 0 f 5 0 f c b d b 1 7 1 b 8 c o m c t l 3 2 . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 s s p i c l i . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 m s w s o c k . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 N a p i N S P . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 p n r p n s p . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 n l a a p i . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 d n s a p i . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 w i n r n r . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 r a s a d h l p . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 F W P U C L N T . D L L B C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 d h c p c s v c 6 . D L L @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 d h c p c s v c . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 M M D e v A P I . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 d e v o b j . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 p r o p s y s . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 w d m a u d . d r v 8 C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 a v r t . d l l < C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 k s u s e r . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 A u d i o S e s . d l l @ C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 W i n T y p e s . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 m s a c m 3 2 . d r v > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 m s a c m 3 2 . d l l > C : W i n d o w s S y s t e m 3 2 m i d i m a p . d l l N E T A P I 3 2 . D L L N E T U T I L S . D L L w k s c l i . d l l s r v c l i . d l l N E T A P I 3 2 . D L L N E T U T I L S . D L L w k s c l i . d l l s r v c l i . d l l b i t s p e r f . d l l e s e n t p r f . d l l S e c u r 3 2 . d l l m s d t c u i u . D L L A T L . D L L M S D T C P R X . d l l M T X C L U . D L L k t m w 3 2 . d l l R E S U T I L S . d l l C L U S A P I . d l l D N S A P I . d l l w k s c l i . d l l c s c a p i . d l l n e t u t i l s . d l l w m i a p r p l . d l l w b e m c o m n . d l l " C o r p e r f m o n E x t . d l l W T S A P I 3 2 . d l l p e r f n e t . d l l p e r f d i s k . d l l W M I C L N T . d l l p e r f o s . d l l p e r f p r o c . d l l s y s m a i n . d l l w i n s p o o l . d r v t a p i p e r f . d l l r a s c t r s . d l l P e r f c t r s . d l l p e r f t s . d l l U T I L D L L . d l l W I N S T A . d l l S E T U P A P I . d l l s r v c l i . d l l B R O W C L I . D l l s a m c l i . d l l n e t u t i l s . d l l l o g o n c l i . d l l m s s c n t r s . d l l u s b p e r f . d l l n e t f x p e r f . d l l t q u e r y . d l l €- êü‹Cü ÿÿÿÿ ²÷    3 + + S + + Àõ’Eü pao &3 P<y! e2  ÈX% ÀÊX% ÐÇX% `ÎX% ÀÍX% @ÊX% ˆÇX% `ÎX% F Ðí µñŒCü  Ø~[3 ÏX%+   ÿÿ ðP€鬯T@ ðP€鬯T@ ðP€鬯T@ ´y@ ù{Ý) ø{Ý) (|Ý) ø}Ý) L ø{Ý) 0ž½ hĐEü â…/
ÿ ²÷ Àõ’Eü pao &3 P<y! e2 ÀÊX% _L‹9 ð;y! H  `ÎX% ÀÊX% ÀÍX% @ÊX% `ÎX% Ðí ÜgH €¢| èÌX% x± PÎX% ÀÍX% ÐH ħÊ pÍX% ögH  ÌX% ÀÍX% ¬‹Cü ÀÊX% Hâ…/
ÿC : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i    3 + + S + + F ¬¾%/ ÿ
 (·ÿ |  $ $ ÿÿÿÿ `ºÿ ¤Y—Eü  qþ 3 ˆžÿ +   ÿÿ €€€€€€÷? €ÿ? çõFÂ)ÿþ? çõFÂ)ÿþ? `á@ 8Ó@ `@ ä ä ä ä ä ä ä ä ð? À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ   ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü   ` õ“Eü  ü €yÎY À“
Ð`ÎÏY ø pyÎY º C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F (Eü `uô ƒô ˆöÙ  #Eü `êEü `uô $†—Eü € ÿÿ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ  ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü  ` õ“Eü  ü 0$yÎY À“
Ð`ÎÏY ø $yÎY _ C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F ¨Âë ØÀë ä  XÂë ÿÿÿ @ ÿÿÿÿ Äë ¤Y—Eü € ÿÿ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ Ü* ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü Ü* ` õ“Eü  ü à)yÎY À“
Ð`ÎÏY ø Ð)yÎY C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i    3 + + S + + F x# ÈÕ $ h¾ T  hÁ T F ÿÿÿÿ  Á ¤Y—Eü  Ð3 Ø— +   ÿÿ Ð03=ªÖ°þ¿ €ÿ? šyÎM€þ? šyÎM€þ¿ àÚË cdÿý? <^¢ðIä
²þ¿ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ  & ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü  & ` õ“Eü ü  &vÎY À“
Ð`ÎÏY ø  &vÎY 8
C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F €.®;ü ˜ú0 ÿÿÿÿ ô ÔN—Eü € ÿÿ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü ` õ“Eü ü P,vÎY À“
Ð`ÎÏY ø  @,vÎY Ý C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F ÔN—Eü hùP  ð hùP F ˜ùP ÔN—Eü € ÿÿ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ h ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü h ` õ“Eü ü 2vÎY À“
Ð`ÎÏY ø  ð1vÎY ‚ C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F ÔN—Eü ˆ÷Á  ˆ÷Á F ¸÷Á ` ÔN—Eü € ÿÿ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü ` õ“Eü ü °7vÎY À“
Ð`ÎÏY ø   7vÎY ' C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F NñŽú@f 0Õ
«N 8ò
ÀôÖ /0nŠ «N ЬÄÐ P~/åYô þÿÿÿ @ö
ò
¤Y—Eü € ÿÿ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ L ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü L ` õ“Eü ü `=vÎY À“
Ð`ÎÏY ø  P=vÎY Ì C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F ù P ¨ì;
 „ d ÿÿÿÿ °ð;
¤Y—Eü € ÿÿ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ @/ ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü @/ ` õ“Eü ü CvÎY À“
Ð`ÎÏY ø  CvÎY q C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i    3 + + S + + F ‰ ðB- Ì hí‰ pø' $ ¤
X‰ ` ä ÔN—Eü   ÿÿ ÔOE À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ
:m4ü 8ÝGbÙ è# ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü è# ` õ“Eü ü ÀHvÎY À“
Ð`ÎÏY ø  °HvÎY C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i    3 + + S + + F Iç- b™ Àq] è (Œ÷$ Èô ˜Jç-  |Ÿ %™ ÄN W- à-( Ì ÔN—Eü  Ø~[3 `‡÷$+   ÿÿ h8– @ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ 4 ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü 4 ` õ“Eü ü pNvÎY À“
Ð`ÎÏY ø  `NvÎY »
C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i    3 + + S + + F p c @ö% ¸ñ% ˆô% F ÿÿÿÿ Àõ% ¤Y—Eü œF:3 Èö%+   ÿÿ H–䜥râ@ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü ` õ“Eü ü TvÎY À“
Ð`ÎÏY ø  TvÎY `
C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i    3 + + S + + F èã8% Xí8% ˆð ÿÿÿÿ d þÿÿÿ `ñ8% °í8% ¤Y—Eü œF:3 ¸ð8%+   ÿÿ Ð03=ªÖ°þ¿ €ÿ? šyÎM€þ? šyÎM€þ¿ àÚË cdÿý? H–䜥râ@ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ
:m4ü 8ÝGbÙ Ä- ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü Ä- ` õ“Eü ü ÐYvÎY À“
Ð`ÎÏY ø  ÀYvÎY 
C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i    3 + + S + + F > > ˜½X%  @ F ÿÿÿÿ HÆX% ¤Y—Eü  Ø~[3 ÏX%+   ÿÿ ðP€鬯T@ ðP€鬯T@ ðP€鬯T@ ´y@ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ Ô' ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü Ô' ` õ“Eü ü €_vÎY À“
Ð`ÎÏY ø  p_vÎY ª C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i    3 + + S + + F 0>y! 0öx% ¨ñx% xôx% F ÿÿÿÿ °õx% ¤Y—Eü œF:3 ¸öx%+   ÿÿ H–䜥râ@ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ ä' ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü ä' ` õ“Eü ü 0evÎY À“
Ð`ÎÏY ø  evÎY O C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F   ° À‰Ó?ü Øù˜% À‰Ó?ü   þ Øù˜% À‰Ó?ü F þ þ ¤Y—Eü € ÿÿ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ ô( ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü „ °
žEü ô( ` õ“Eü ü àjvÎY À“
Ð`ÎÏY ø  ÐjvÎY ô C : W I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F y HÀ¸% ¸% À  ÿÿÿ @ ÿÿÿÿ @Ÿ% ¤Y—Eü € ÿÿ À®! À®!  °#¢Eü °±! À#¢Eü À±! Ð#¢Eü º! ú9ü pú9ü 4 ëânBü ØJø Ì¢ 4 ƒânBü `×GbÙ :m4ü 8ÝGbÙ T ðèGbÙ € xÎY 7 Wú“Eü vÎY žEü T ` õ“Eü ü pvÎY À“
Ð`ÎÏY ø  €pvÎY ™ M I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F å¥ ˆ÷Ø% ÿÿÿÿ hÅ¥ ¤Y—Eü € ÿÿ
íý¼Ÿ¬ x,ŽEü 0×GbÙ e#ŽEü [
ÿ#ŽEü Ù 0×GbÙ vÎY ÓýEü   [  
:îý¼Ÿ¬ vÎY vÎY Ø8ŽEü Y sÎY G Jq”Eü xÎ sÎY ÛGbÙ övvÎY q”Eü G vÎY €
sÎY Wú“Eü vÎY žEü ¤" ` õ“Eü ü ›vÎY À“
Ð`ÎÏY ø  ðšvÎY ò M I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i    3 + + S + + F à (úE pðñ0 `F! Øúñ0 àI! -ÿ,ÿAntë   #Eü `êEü ` ñ $†—Eü   ÿÿ
íý¼Ÿ¬ ü 0×GbÙ ò ÷ü  [
ñ ðü PvÎY  0×GbÙ vÎY Y ñ  PvÎY ñ [  
vÎY :îý¼Ÿ¬ ± :m4ü ý þÿÿ8ÝGbà ¸$ ðèGbÙ xÎ OþÿÿY 7 Ù ´~vÎY q”Eü < vΠ ñ Wú“Eü ° vÎY ñ @ € vÎY @ ± ×zEü ÀàvÎY ± € €
sÎY vÎY ð @ ×zEü vÎY € M I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i    3 + + S + + F pBˆEü EH½£mNÆA -! ¨ö.2 €0! @ÿ €†—Eü °þ  #Eü `êEü ` ñ $†—Eü   ÿÿ
íý¼Ÿ¬ ü 0×GbÙ ò ÷ü  [
ñ ðü PvÎY  0×GbÙ vÎY Y ñ  PvÎY ñ [  
vÎY :îý¼Ÿ¬ ± :m4ü ý þÿÿ8ÝGbÙ Ü ðèGbÙ xÎ OþÿÿY 7 Ù ´~vÎY q”Eü < vΠ ñ Wú“Eü „ °
 Ü € vÎY @ ± ×zEü ÀàvÎY ± € €
sÎY vÎY ð @ ×zEü vÎY € M I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F ( À( Àþ‚7 (þ‚7 €Ó?ü x àY( Àæô t†Cü Àæô dHBü € ÿÿ
íý¼Ÿ¬ ü 0×GbÙ ò ÷ü  [
ñ ðü PvÎY  0×GbÙ vÎY Y ñ  PvÎY ñ [  
vÎY :îý¼Ÿ¬ ± :m4ü ý þÿÿ8ÝGbÙ l" ðèGbÙ xÎ OþÿÿY 7 Ù ´~vÎY q”Eü < vΠ ñ Wú“Eü „ °
 l" € vÎY @ ± ×zEü ÀàvÎY ± € €
sÎY vÎY ð @ ×zEü vÎY € M I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F †\:ü R ©ƒ^ ?! (û¢7  B! ë S „ †\:ü  #Eü `êEü °oñ $†—Eü € ÿÿ
íý¼Ÿ¬ ü 0×GbÙ ò ÷ü  [
ñ ðü PvÎY  0×GbÙ vÎY Y ñ  PvÎY ñ [  
vÎY :îý¼Ÿ¬ ± :m4ü ý þÿÿ8ÝGbÙ à# ðèGbÙ xÎ OþÿÿY 7 Ù ´~vÎY q”Eü < vΠ ñ Wú“Eü „ °
 à# € vÎY @ ± ×zEü ÀàvÎY ± € €
sÎY vÎY ð @ ×zEü vÎY € M I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F î/ü>ü ë>ü ÀB! (öÂ7 @F! `îÂ7 îÆñ l ®ïÂ7  #Eü `êEü °oñ $†—Eü € ÿÿ S Y S T E M 3
íý¼Ÿ¬ ü 0×GbÙ ò ÷ü  [
ñ ðü PvÎY  0×GbÙ vÎY Y ñ  PvÎY ñ [  
vÎY :îý¼Ÿ¬ ± :m4ü ý þÿÿ8ÝGbÙ Ì ðèGbÙ xÎ OþÿÿY 7 Ù ´~vÎY q”Eü < vΠ ñ Wú“Eü „ °
 Ì € vÎY @ ± ×zEü ÀàvÎY ± € €
sÎY vÎY ð @ ×zEü vÎY € M I N D O W S S Y S T E M 3 2 m i d i  € 3 + + S + + F (yÔ>ü w .¨ù  0! ˆùâ7 4! { – a (yÔ>ü  #Eü `êEü °oñ $†—Eü € ÿÿ




    Suche:   








sitemap